تبلیغات
وبلاگ سرگروه آموزشی پایه چهارم مریوان - نحوه برخورد با دانش آموز ابتدایی
وبلاگ سرگروه آموزشی پایه چهارم مریوان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
1  – دانش آموز خجالتی
الف ) نشانه ها و ویژگی ها :
1 – با صدای آرامی صحبت می کند .
2 – بیشتر اوقات ساکت و آرام می نشیند .
3 – در مقابل مشکلات عقب نشینی می کند .
4 – صحبت کردن برایش مشکل است .
5 – زیاد عرق می کند .
6 – تصمیم گیری برایش دشوار است .
7 – از روبه رویی با بزرگسالان هراسان است .
8 – برای اثبات عقیده اش پافشاری نمی کند .
9 – دوستان کمی دارد .
10 – گوشه گیر است و معمولاً آخر کلاس می نشیند .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را مورد توجه قرار دهید .
2 –کودک و رفتار مناسبش را تشویق کنید .
3 – مهارتهایش را افزایش دهید .
4 – اگر داوطلب کاری شد ، آناً کار را به او محول کنید .
5 – از او درخواست مشارکت در کارها کنید .
6 – برای هر موفقیت او را تشویق کنید .
7 – زمینه ی صحبت و اظهار نظر را برای او فراهم کنید .
8 – هیچ گاه او را وادار به انجام کاری نکنید .
9 - ...
 
2.– دانش آموز شلوغ
2– دانش آموز شلوغ

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :
1 – به چیزی معتقد نیست .
2 – بی اجازه صحبت می کند .
3 – غیر قابل تحمل و جاه طلب است .
4 – دوستان زیادی دارد .
5 – برای هر سؤالی ، جوابی دارد چه درست و چه غلط .
6 – دوست دارد مرکز توجه قرار گیرد .
7 – پرخاشگر و عصبانی است .
8 – به دیگران اجازه نمی دهد حرفشان تمام شود و صحبت می کند .
ب ) علل پیدایش :
1 – ممکن است مورد توجه و محبت والدین قرار نگرفته باشد .
2 – والدین در خانواده بین کودکانشان تبعیض قائل می شدند .
3 – ممکن است والدینش نیز افراد شلوغی بوده باشند .
4 – دائماً تحت فشار قرار گرفته بوده .
5 – رفتارش کنترل نمی شده است .

ج ) نحوه ی برخورد معلم :

 به ادامه مطلب بروید
) نحوه ی برخورد معلم :

1 – مهارتهای اجتماعی به او آموخته شود .
2 – با اولیا اش مصاحبه و گفتگو کنید .
3 – وادار شود خارج از نوبت کاری را انجام ندهد .
4 – به او مسؤلیت بدهید .
5 – او را تنبیه نکنید .
6 – مهارت مطالعه در او تقویت شود .
7 – از تهدید و تهمت به او خود داری شود .
8 - ...
 
3 – دانش آموز ترسو

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :
1 – مضطرب و نگران است .
2 – ناگهان هراسان و مایوس می شود .
3 – برای انجام کار ثباتی نشان نمی دهد .
4 – به مسائل اخلاقی توجه زیادی دارد .
5 – کودک ساکت و آرامی است .
6 – هیچ گاه ریسک نمی کند .
7 – محتاط و محافظه کار است .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – به او توجهی بی ریا و صمیمانه ای معطوف کنید .
2 – کارهایی که علاقه دارد انجام دهد به او محول کنید .
3 – کودک را به نوشتن و صحبت کردن در مورد ترس هایش تشویق کنید .
4 – به هنگام ترس ، او را مورد حمایت قرار دهید .
5 – به او اعتماد به نفس بدهید .
6 – کارهایی به او محول شود که توانایی انجامش را داشته باشد .
7 - ...
 
4 – دانش آموز تنبل

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – از انجام تکالیف خود داری می کند .
2 – کارهایش را اکثراً نا تمام رها می سازد .
3 – منتظر دیگران می ماند و تلاشی برای حلّ مشکلاتش نمی کند .
4 – بی توجه و بی دقت است .
5 – برای عدم انجام کارهایش بهانه های متعددی پیدا می کند .
6 – به ندرت برای انجام کاری داوطلب می شود .
7 – قدرت تمرکز حواس ندارد .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – با والدینش صحبت کنید .
2 – برای رفتار مناسبش او را تشویق کنید .
3 – کارهایی به او محول شود که درخور تواناییش باشد .
4 – انجام و تکمیل کار و فعالیت های او پیگیری شوند .
5 – او را جریمه درسی نکنید .
6 – از او بخواهید هر کاری را در زمان تعیین شده انجام دهد .
 
 
5 – دانش آموز بی دقت

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اغلب لوازم مدرسه اش را گم می کند .
2- تکالیفش نامنظم و نا مرتب است .
3 – به لباس پوشیدن و وضع ظاهریش اهمیت نمی دهد .
4 – برای خودش مشکلاتی به وجود می آورد .
5 – اغلب دیر به مدرسه می آید .
6 – بد خط می نویسد .
(در دوره ی ابتدایی اغلب دانش آموزان بی دقتی می کنند . که صبر و حوصله ی آموزگاران را می طلبد . )

ب ) نحوه برخورد معلم :

1 – تکالیف نا مرتب و سَر سَری از او پذیرفته نشود .
2 – قوانین کلاس و مدرسه با او در میان گذاشته شود .
3 – ضوابط مشخص و معین برای او در کلاس قرار دهید .
4 – وقتی در حالت عصبانیت است او را به حال خودش رها کنید .
5 – به او مسؤلیت بدهید .
 
6 – دانش آموز دزد

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :
1 – اشیا دیگران را بر می دارد و پنهان می کند .
2 – چیز هایی را می دزدد که حتی به آنها احتیاجی ندارد .
3 – دزدی و عمل خلاف خود را انکار می کند .
4 – در امتحانات تقلب می کند .
5 – به حقوق دیگران احترامی نمی گذارد .
6 – دوست دارد دیگران کارها را برایش انجام دهند .
7 – دروغ می گوید .

ب ) علل پیدایش :
1 – در خانواده احساس امنیت و اعتماد وجود نداشته است .
2 – از توجه و محبت کافی برخوردار نشده است .
3 – والدین و اطرافیان نسبت به او رفتار خشنی داشته اند .
4 – در خانواده ی فقیری بزرگ و تربیت شده که در آن به اندازه ی کافی وسایل و امکانات وجود نداشته است .
5 – والدین نادرست و دزد بوده اند .
6 – کنترل و نظارت کافی در رفتار کودک به عمل نیامده است .

ج ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – کودک در کلاس در معرض دید معلم قرار گیرد .
2 – داستانهای آموزنده از کار زشت دزدی در کلاس بیان کنید .
3 – وسایل و ابزاری که کودک را وسوسه می کند از دسترسش دور نگه دارید .
4 – مشکل او را آشکار نسازید .
5 – هنگام صحبت با او از کلمات «دزدی» و «دروغگویی» استفاده نکنید .
 
7 – دانش آموز پرخاشگر

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :
1 – ایجاد مزاحمت می کند و حالت دفاعی به خود می گیرد .
2 – دیگران را سرزنش می کند .
3 – با دانش آموزان دیگر به جنگ و ستیز می پردازد .
4 – نظم کلاس و مدرسه را برهم می زند .
5 – از معلم و مدرسه خاطره ی خوشی ندارد .
6 – از رابطه اش با دیگران رضایت ندارد .
7 – به دزدی و دروغگویی دست می زند .
8 – پر توقع با آمده است .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را همیشه به انجام کاری سرگرم کنید .
2 – به انجام فعالیت های ورزشی تشویق گردد .
3 – با او جر و بحث نکنید .
4 – به او مسؤلیت بدهید .
5 – با والدینش در حضور خودش صحبت کنید .
6 – با او رابطه ای دوستانه برقرار کنید .
7 – در گروه او را به عنوان رهبر تعیین کنید .
8 - ...
 
8 – دانش آموز کند آموز

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – دامنه ی توجهش محدود است و به زودی پریشان خاطر می شود .
2 – مسائل یاد گرفته شده را نمی تواند تعمیم دهد .
3 – وضع جسمی نا متعادلی دارد .
4 – مشکلات عاطفی دارد و احساس نا امنی می کند .
5 – پیشرفت تحصیلی او از میانگین کلاس پایین تر است .
6 – گوشه گیر است و در بحث های گروهی شرکت نمی کند .
 
ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – کارها و فعالیت های مناسب به کودک محول شود .
2 – موقعیتی فراهم کنید که او احساس موفقیت و پیروزی نماید .
3 – دانش آموزی قوی تر در انجام تکالیف مدرسه به او کمک کند .
4 – او را به شرکت در فعالیت های مکمل و فوق برنامه تشویق و ترغیب کنید .
5 – او را به مشاوره بفرستید .
6 – تکالیف کم ولی مناسب برای او در نظر بگیرید .
7 – از او در حد تواناییش انتظار پیشرفت داشته باشید .
8 – برای کندیش او را سرزنش و ملامت نکنید .
9 – دانش آموز ناسازگار

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – در گروه به ندرت حضور می یابد .
2 – از مدرسه و کار های مربوط به آن خوشش نمی آید .
3 – به درس و تحصیل بی علاقه و بی توجه است .
4 – حسود است و خود را انسان موفقی نمی داند .
5 – در جایی ساکت و آرام نمی نشیند .
6 – به خود می بالد و مغرور است .
7 – در ارتباط با هم بازی هایش مشکلاتی دارد .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – علت ناسازگاری او را معین کنید .
2 – او را تشویق کنید تا همبستگی ها و دوستی های خود را گسترش دهد .
3 – او را به بازی و فعالیت های گروهی تشویق کنید .
4 – به او کمک کنید تا رفتارش را ارزیابی کند .
5 – به او در گروه فرصت رهبری داده شود .
6 – او را به مشاوره بفرستید .
7 – به او کمک کنید تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار کند .
 
10 – دانش آموز گوشه گیر
الف ) نشانه ها و ویژگی ها :
1 – اغلب عبوس ، غمگین و نگران است .
2 – سؤالات دیگران را نا دیده می انگارد .
3 – عقاید و نظرات خود را ارزنده نمی داند .
4 – به راحتی نمی تواند منظورش را بیان کند .
5 – بیشتر اوقات در رؤیا زندگی می کند .
6 – زود نا امید و مایوس می شود .
7 – با بزرگترها کمتر ارتباط برقرار می کند .
8  - شکست هایش بی شمار و موفقیت هایش اندک است .
ب ) نحوه ی برخورد معلم :
1 – او را مورد دوستی و محبت قرار دهید .
2 – در کارهای گروهی او را شر کت دهید .
3 – با او جر و بحث نکنید .
4 – موقعیت هایی فراهم آورید که بیشتر در جمع قرار گیرد .
5 – در ورزش های گروهی حتماً او را شرکت دهید .
6 – او را به مشاوره و روان پزشک راهنمایی کنید .
7 – به او کمک نمایید تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار کند .
پیشنهاد ها و توصیه هایی دیگر :
1 – برای احساس  تمامی دانش آموزان ارزش و احترام قائل باشید .
2 – هیچگاه دانش آموز را طرد نکنید و همواره او را مورد توجه و محبت قرار دهید .
3 – در حضور دیگران از دانش آموز انتقاد نکنید .
4 – حتی الامکان از تنبیه به انواع مختلف خودداری کنید .
5 – عجولانه و زود به قضاوت در مورد بچه ها اقدام نکنید .
6 – باید به دانش آموز به طور دقیق گوش فرا داده شود .
7 – با دانش آموزان به آهستگی صحبت کنید ، بر سر بچه ها فریاد نزنید .
8 – بر اعمال و رفتار آنها تاکید کنید .
9 – محیط کلاس را برای آنها جالب توجه و دلیذیر گردانید .
10 – تشویق مناسب و به جا را همیشه مدّ نظر قرار دهید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 15 آبان 1394
جمعه 6 اردیبهشت 1398 02:38 ب.ظ
ロレックススーパーコピー時計,ブランド時計コピー激安通販
جمعه 6 اردیبهشت 1398 02:36 ب.ظ
ブランドスーパーコピー メンズ 服 激安専門店 Dutchopticscentre
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 11:17 ق.ظ
ブランドコピーベルト代引きスーパーブランドコピー時計
شنبه 31 فروردین 1398 08:28 ق.ظ
スーパーコピー2018最新作高品質のブランド財布コピー,ブランド時計コピー,ブランドバッグコピー,スーパーコピーブランド商品は好評通販中!
شنبه 31 فروردین 1398 08:27 ق.ظ
スーパーコピーブランド専門店,ブランドコピー激安販売!
شنبه 31 فروردین 1398 08:26 ق.ظ
ゴヤールバック,財布スーパーコピー 代引き激安市場!
دوشنبه 1 بهمن 1397 08:55 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
you relied on the video to make your point. You definitely know what youre
talking about, why throw away your intelligence on just
posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?
چهارشنبه 30 خرداد 1397 07:06 ب.ظ
سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث
ایجاد انگیزه براتون بشه
پنجشنبه 7 دی 1396 08:23 ب.ظ
بخش زیبا از محتوا. من فقط بر وبلاگ شما و در سرمایه ی سرمایه گذار اعتراض كردم كه ادعا می كنم كه واقعا از آن لذت می برم
پست های وبلاگ خود را حساب کنید به هر حال من به افزایش شما موافقم
و حتی من دستاورد شما به طور مداوم به سرعت دسترسی پیدا کنید.
چهارشنبه 22 آذر 1396 01:22 ق.ظ
من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟ من می خواهم برخی از موارد اضافی را پیدا کنم
اطلاعات
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:10 ب.ظ
سلام به همه، مطالب موجود در این وب سایت هستند
واقعا عالی است برای دانش مردم، خوب، نگه دارید
دوستان خوب کار.
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:02 ب.ظ
پس از خواندن این مطلب، فکر کردم این بسیار روشنگرانه است.
من از شما قدردانی میکنم
تلاش برای قرار دادن این محتوا با هم من یک بار دیگر خود را صرف هزینه قابل توجهی از زمان هر دو خواندن و ارسال
نظرات. اما پس چه چیز، هنوز هم ارزشمند بود!
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:37 ق.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری نیست اما فقط قرار دادن لینک وبلاگ شخص دیگری در صفحه شما در جای مناسب است
و دیگر شخص نیز از شما حمایت خواهد کرد.
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:09 ق.ظ
در حال حاضر به نظر می رسد Movable Type بهترین پلت فرم وبلاگ در دسترس است
همین الان. (از آنچه که خوانده ام) این همان چیزی است که شما از آن استفاده می کنید
در وبلاگ شما؟
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:27 ب.ظ
من خیلی هیجان زده هستم، صفحه وبلاگ شما را پیدا کردم، من
واقعا شما را با تصادف، در حالی که من بود
نگاهی به بینگ برای چیز دیگری، به هر حال من در اینجا هستم و
فقط می خواهم بگویم برای پست قابل توجه و کل وبلاگ جالب تشکر می کنم (من نیز دوست دارم
تم / طراحی)، من وقت ندارم که تمام آن را در دقیقه بخوانم
اما من آن را نجات دادم و همچنین خوردها RSS شما را اضافه کردم، بنابراین
وقتی که وقت دارم دوباره به خواندن برگردم
بزرگتر بیشتر، لطفا کار فوق العاده را ادامه دهید.
دوشنبه 13 شهریور 1396 08:22 ب.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ خوبی بنویسم! من یک سوال سریع داشتم که در آن می خواهم بپرسم آیا شما اهمیتی نمی دهید.

من کنجکاو بودم تا متوجه شوم که شما خودتان را متمرکز کرده اید و قبل از نوشتن سر خود را پاک کنید.
من فکر کردم که افکار من از بین می رود.
من از نوشتن لذت می برم اما فقط به نظر می رسد که اولین 10 تا 15 دقیقه معمولا فقط از دست می رود
تلاش برای کشف کردن چگونگی شروع. هر پیشنهاد یا راهنمایی؟
متشکرم!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:53 ب.ظ
Heya! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Keep up the outstanding work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی